06/01/2012 vs. Masuk High School - Round 3 - photosbytj